C/ Claramunt 4, local 2
08030 Barcelona
Tel. 93 315 29 69
E.mail a.e.p.a@suport.org

AEPA

AEPA, Associació d'Educació de Persones Adultes, és una associació sense ànim de lucre amb la finalitat de promoure activitats relacionades amb l'educació de persones adultes com a instrument per a superar qualsevol tipus de desigualtat social, ja sigui per raó de sexe, cultura, nivell educatiu, edat o situació econòmica.

Està formada per diferents tipus de socis/es: mestres, educadors i educadores, professorat de secundària, col·laboradors i col·laboradores voluntaris en diferents programes i activitats d'educació de persones adultes.

L'AEPA, pertany a tot un moviment associatiu que creu i entén l'educació de persones adultes com una eina útil per millorar la qualitat de vida i superar les desigualtats socials, treballant des de la creació d'espais autònoms de vida social i de participació igualitària dins l'educació permanent.

Ens basem en un model social i democràtic d'educació de persones adultes. Aquest model es centra en la voluntat de democratitzar l'educació i la societat, i per tant d'incorporar les aportacions de totes les persones. Per això, posem èmfasi en incloure la veu dels participants que, per no tenir una titulació acadèmica, tradicionalment han patit exclusió social i no han pogut contribuir en la definició de l'educació permanent.

Així doncs, les activitats que oferim a l'AEPA s'adrecen a la promoció de l'educació al llarg de la vida per poder respondre als reptes que planteja la societat de la informació, on sovint moltes persones i col·lectius queden al marge de tota participació socioeducativa per motius acadèmics, culturals i socials. Des de la nostra tasca intentem donar lloc a la participació i el diàleg democràtic de totes les persones adultes, creant espais per proposar les millores educatives i formatives necessàries per a gaudir d'una millora a nivell social.

De la mateixa manera que els participants o subjectes de l'educació miren de millorar la seva educació permanent, l'AEPA organitza jornades per educadors i educadores en relació a la millora i renovació pedagògica de l'educació de persones adultes, en funció de les demandes i necessitats vigents.

Treballem en xarxa amb diferents entitats i associacions de Catalunya i de l'Estat espanyol. Per aquesta necessitat de coordinar esforços som membres de la REDA (Red Educación Democràtica de Personas Adultas) de l'Estat espanyol, que promociona la coordinació entre entitats de persones participants, professorat d'escoles de persones adultes i professorat universitari que treballa sobre els temes de l'educació permanent.

Funcionem en base a un codi ètic consensuat amb tots els membres de la REDA, (professorat universitari, professorat de les escoles i entitats de persones adultes i participants). D'aquesta manera tenim la base que ens permet col·laborar conjuntament amb persones molt diverses en condicions de igualtat, i sempre prioritzant les veus de les persones participants.

Documentació