C/ Claramunt 4, local 2
08030 Barcelona
Tel. 93 315 29 69
E.mail a.e.p.a@suport.org

ACTIVITATS

2010 - 2012
CAPIVAL: PROJECT EUROPEU CAPIVAL - Capitalizing on Validpack: going Europe wide Lloc: Espanya, Portugal, ItÓlia, Romania, Let˛nia, Holanda, Franša, Alemanya

Des del darrer any 2010 l'AEPA és sòcia del projecte CAPIVAL – Capitalizing on Validpack: going Europe Wide (Aprofitant Validpack: difonent-lo a tota Europa), que pertany al programa de la Comissió Europea Lifelong Learning (aprenentatge permanent) i té prevista una durada de 24 mesos. L'AEPA ha estat convidada a formar part de l'equip de treball per la seva experiència com a entitat social que treballa en l'àmbit de l'educació d'adults.

El CAPIVAL està coordinat pel Romanian Institut for Adult Education (IREA) i els seus socis són: el German Institut for Adult Education (Alemanya), la Université Pierre et Marie Curie (França), la IN-Holland University of Applied Scienc (Holanda), el ENAIP- Ente Nazionale Acli Instruzione (Itàlia), l'AEPA – Associació d'Educació de Persones Adultes (Espanya), l'Associaçao de Defensa do Património de Mértola (Portugal) i la University of Latvia (Letònia).

CAPIVAL pretén explotar i difondre els resultats del projecte VINEPAC (Leonardo Da Vinci, 2006), especialment el Validpack, una eina que facilita la documentació i l'avaluació de les competències psicopedagògiques dels formadors i formadores adquirides a través de l'aprenentatge formal, no formal i informal.

L'objectiu del projecte és testar la funcionalitat i l'eficàcia de l'instrument Validpack en diferents països europeus per adaptar-lo a les necessitats d'aquests contextos nacionals. Per fer-ho, el CAPIVAL ha establert una xarxa de punts de contacte nacionals (NPC) en més de 20 països europeus, on es testa el Validpack per identificar la seva utilitat i potencialitat en cada cas. Els punts de contacte nacionals són centres vinculats a l'educació d'adults, on els formadors i formadores proven l'instrument i expressen les seves opinions i contribucions.

Fins a dia d'avui han participat en el projecte Romania, Alemanya, França, Països Baixos, Itàlia, Espanya, Portugal, Letònia com a socis del projecte, i Bulgària, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, Grècia, Hongria, Islàndia, Irlanda, Polònia, Eslovènia, Suècia, Regne Unit com a col•laboradors. El grup està obert a qualsevol país europeu interessat a testar el Validpack.

El Validpack s'organitza entorn de tres etapes de validació principals: autoavaluació, avaluació externa i consolidació. El seu objectiu és:

  • Avaluar les competències de formadors relacionats amb la facilitació efectiva d'aprenentatge d'adults
  • Donar espai per a la documentació d'experiències
  • Construir una base per a la certificació dels resultats de validació
  • Documentar un nivell mínim de competències dels formadors
  • Oferir als professors i formadors d'adults l'oportunitat de poder treballar fora dels seus països, en l'àmbit europeu.

El Validpack ja ha estat reconegut com una eina eficaç, innovadora i fàcil d'utilitzar per formadors d'alguns països europeus.

Amb la finalitat de garantir la correcta utilització de l'eina, al final del projecte es durà a terme un curs internacional de capacitació per tal de crear un grup d'avaluadors de competències que sigui capaç de posar en pràctica el Validpack en les seves activitats actuals. D'altra banda, es proveirà amb el Validpack als organismes nacionals i europeus encarregats de la coordinació i la implementació del sistema d'avaluació de les competències, que posarà al seu abast indicadors de qualitat per avaluar les competències dels educadors d'adults de forma eficient, fàcil d'utilitzar i fiable.

Per a més informació podeu consultar el web www.capival.eu, que inclou tota la informació i materials rellevants del projecte. A l'apartat "Infopack" podeu trobar un vídeo informatiu (en anglès).

Si esteu interessats en el Validpack, podeu contactar amb nosaltres. Esperem les vostres opinions i suggeriments.