C/ Claramunt 4, local 2
08030 Barcelona
Tel. 93 315 29 69
E.mail a.e.p.a@suport.org

COMUNICACIONS

novembre 2013
Col.laboració amb la Xarxa Clau per l´čxit educatiu

Xarxa Clau per l’èxit educatiu. Una col•laboració de futur amb la FAPAC

L’AEPA, juntament amb el CREA de la Universitat de Barcelona, està col•laborant activament en el projecte Xarxa Clau per l’èxit educatiu, liderat per la FAPAC, la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya.
L’objectiu és posar a l’abast de les famílies i les AMPA les eines i recursos necessaris per portar a terme activitats formatives per tal que les persones adultes de l’entorn de l’alumnat puguin acompanyar el seu procés educatiu. Aquestes activitats poden ser tertúlies literàries dialògiques, les biblioteques tutoritzades, classes de català, informàtica o anglès, etc. Des de l’AEPA oferim formació i assessorament  per a les persones adultes voluntàries que volen participar en la realització d’aquestes activitats.
Les sessions de formació s’han dut a terme a Barcelona i Barcelona Comarques, Lleida, Tarragona, Granollers, etc. Així, a cada zona es crea una xarxa de persones voluntàries per dur a terme les activitats a les escoles i instituts.
El dia 21 de desembre al matí es farà una Conferència Final al Caixa Fòrum, amb la presentació de resultats, d’experiències de les Ampa, tallers de formació, etc. Si bé el projecte  inicialment acaba aquest any, sens dubte les activitats formatives amb pares i mares i familiars seguiran el seu camí. I l’AEPA hi seguirà col•laborant.

19/06/2012
CAPIVAL – Capitalizing on Validpack: going Europe Wide Capitalizing on Validpack: going Europe wide (AEPA)

Des del darrer any 2010 l'AEPA és sòcia del projecte CAPIVAL – Capitalizing on Validpack: going Europe Wide (Aprofitant Validpack: difonent-lo a tota Europa), que pertany al programa de la Comissió Europea Lifelong Learning (aprenentatge permanent) i té prevista una durada de 24 mesos. L'AEPA ha estat convidada a formar part de l'equip de treball per la seva experiència com a entitat social que treballa en l'àmbit de l'educació d'adults.

CAPIVAL pretén explotar i difondre els resultats del projecte VINEPAC (Leonardo Da Vinci, 2006), especialment el Validpack, una eina que facilita la documentació i l'avaluació de les competències psicopedagògiques dels formadors i formadores adquirides a través de l'aprenentatge formal, no formal i informal.

Per a més informació cliqueu aquí