C/ Claramunt 4, local 2
08030 Barcelona
Tel. 93 315 29 69
E.mail a.e.p.a@suport.org

La nostra histÒria

L'AEPA va néixer l'any 1983 fruit de diversos col·lectius i moviments relacionats amb l'educació de persones adultes que s'havien desenvolupat des dels anys setanta a Catalunya per tal de coordinar esforços i activitats educatives i influir en les orientacions polítiques sobre l'educació permanent.

Des dels inicis, AEPA ha estat formada tant per col·lectius de professores i professors, persones voluntàries i col·laboradores, com d'escoles, participants de diferents col·lectius i altres entitats i moviments que tenen relació amb l'educació de persones adultes.

Com a fruit d'aquesta orientació es van organitzar les Jornades d'Educació d'Adults (les primeres el 1983 a les que han seguit moltes altres) per incidir, a través de la reflexió i l'experiència conjunta, en les pràctiques educatives, les eines didàctiques i l'orientació general de l'educació permanent.

El resultat d'aquestes iniciatives va ser també l'inici de la publicació de la revista Papers d'Educació d'Adults com a eina d'intercanvi, reflexió i difusió de les experiències educatives i de les reflexions teòriques al voltant de l'educació de persones adultes.

Aquesta línia ha continuat, al llarg del temps mitjançant l'organització de Jornades i altres trobades educatives d'àmbit català i estatal, escoles d'estiu, la creació de materials educatius específics i adequats per a les persones adultes, l'organització de grups de treball, la participació en els debats públics i la difusió de la problemàtica relacionada amb l'educació permanent. Així, per exemple, AEPA va impulsar les primeres Jornades Estatals d'Educació d''Adults, l'any 1984, a Madrid, que van tenir la participació de més de cinquanta col·lectius diferents.

Una de les tasques importants d'AEPA ha estat la promoció de l'associacionisme de les persones participants en els centres i entitats d'educació permanent de forma que el protagonisme públic d'aquest àmbit educatiu sigui d'aquelles persones que en són els principals actors, és a dir les persones que participen en les activitats educatives i no tant de les persones professionals. És per això que des d'AEPA s'ha impulsat i es col·labora amb FACEPA i CONFAPEA com a federacions i confederacions d'associacions de persones participants.