C/ Claramunt 4, local 2
08030 Barcelona
Tel. 93 315 29 69
E.mail a.e.p.a@suport.org

Objectius

Objectius globals de l'AEPA:

 • Promoure una alternativa oberta a l'educació i a la participació cultural de les persones adultes, que aglutini tot tipus d'iniciatives públiques, tant institucionals com populars, dins d'un concepte de servei públic caracteritzat per l'absència de lucre, la gestió democràtica, el pluralisme ideològic, l'obertura a l'entorn i la qualitat pedagògica.
 • Donar a conèixer les possibilitats existents per a la població adulta en la formació al llarg de la vida.
 • Difondre i desenvolupar el Model Social i Democràtic d'Educació de Persones Adultes.
 • Potenciar l'accés als recursos educatius i culturals de totes les persones adultes, fonamentalment dels sectors socials més desfavorits (dones, immigrants, persones aturades, joves,…), per tal de combatre les desigualtats culturals i educatives.
 • Promoure currículums específics d'Educació de Persones Adultes, a tots els nivells i en tots els àmbits, i l'avaluació contínua en els Centres i/o Projectes respectius.

Objectius específics:

 • Oferir suport i assessorament pedagògic a professionals, voluntaris de l'EA i a tota persona interessada.
 • Dinamitzar i donar suport pedagògic a les centres, entitats i associacions que ofereixen Educació de Persones Adultes per optimitzar la qualitat de serveis vers els diferents àmbits: formació instrumental bàsica, formació ocupacional, cultural o per al lleure.
 • Organitzar jornades, seminaris, debats, xerrades, activitats formatives i culturals per potenciar l'intercanvi d'experiències i dinamitzar a nivell d'estat el moviment de l'Educació d'Adults/es des de la perspectiva de la participació dels propis educands i no només dels professionals.
 • Potenciar la creació i funcionament de grups de treball de recerca educativa de persones adultes, fet que permet avançar, millorar i aprofundir en temàtiques relacionades amb l'educació d'adults: formació bàsica, educació inclusiva, alfabetització, alfabetització per a persones immigrants, aprenentatge de llengües,…
 • Elaborar, gestionar i dinamitzar diferents projectes adreçats a promoure el desenvolupament de la participació sociocultural i educativa dels col·lectius més desfavorits com les persones immigrades amb dificultats d'inserció social, les dones amb baix nivell acadèmic i les minories ètniques.
 • Potenciar i prestar serveis a la creació d'associacions que assumeixin projectes educatius i culturals de persones adultes basats en la seva participació directa.
 • Recolzar a nivell pedagògic els projectes territorials d'Educació de Persones Adultes en funció de les demandes i necessitats dels diferents col·lectius que integrin la comunitat.