C/ Claramunt 4, local 2
08030 Barcelona
Tel. 93 315 29 69
E.mail a.e.p.a@suport.org

Línies de treball

Recolzament i orientació Pedagògica:

AEPA dóna suport de gestió i dinamització a les entitats que desenvolupen projectes relacionats amb la formació d'adults. L'atenció és personalitzada i complimentada amb el Centre de Documentació d'educació de persones adultes que és instal·lat a la seu de l'AEPA, on els professionals, participants i voluntaris d'educació d'adults es poden adreçar per a consultar llibres i material didàctic per alfabetització, formació instrumental, cultural…

Coordinació amb altres entitats de l'Estat:

L'AEPA participa en el moviment associatiu de Persones Adultes a nivell estatal; recolzant congressos i activitats organitzades per FACEPA (Federació d'Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes).

Estem federats a:

  • FMRP: Federació de moviments de renovació pedagògica

 

Col·laborem amb altres entitats i federacions:

  • FACEPA: Federació d'Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes.
  • CONFAPEA: Confederación de Federaciones y Asociaciones de Personas Participantes en Educación y Cultura Democrática de Personas Adultas
  • REDA: Red de Educación democràtica de personas adultas

 

Col·laboració amb la Universitat de Barcelona:

L'AEPA participa en els debats, xerrades i seminaris que es fan a la universitat sobre formació d'adults, tot per impulsar i donar a conèixer el model participatiu i democràtic d'educació de persones adultes.

Festa de la Primavera:

Amb la col·laboració de FACEPA (Federació d'Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes), anualment l'AEPA organitza des de l'any 1983 una festa de caire lúdic i cultural on assisteixen centres i entitats de tota Catalunya relacionats amb l'educació per persones adultes i entorn a alguna temàtica o objectius concrets.
Es tracta de un dia de celebració de tot el que s'ha aconseguit des de les entitats treballant en l'àmbit educatiu i social, i un dia reivindicatiu del que totes i tots els participants somien.

Escola d'Estiu:

De manera anual, juntament amb la CONFAPEA i FACEPA organitzem l'escola d'estiu que gira al voltant d'un tema determinat i que aplega dinamitzadors i dinamitzadores socioculturals o cívics; educadors i educadores de persones adultes; personal de l'administració pública; participants en associacions culturals i educatives de persones adultes; estudiants universitaris i universitàries; qualsevol persona interessada. Les xerrades, debats, experiències i altres activitats portats a terme tracten temes com: gènere i educació de persones adultes, interculturalitat i democràcia i educació.

Escola d'Estiu de l'Educació de Persones Adultes de Catalunya:

Dins del marc dels moviments de renovació pedagògica l'AEPA participa anualment a aquesta escola d'estiu a nivell de Catalunya.

Trijornades en Educació Democràtica de Persones Adultes:

Aquestes jornades s'organitzen cada tres anys en tres dies, un dia per a la comunitat investigadora en l'educació de persones adultes, el segon per als educadors i educadores i el tercer per a les persones participants. Les Trijornades proporcionen un espai únic on des dels tres àmbits es puguin compartir experiències, debats i reflexions, i consensuar les línies de treball futur del Moviment d'Educació Democràtica de Persones Adultes. L'AEPA col·labora en organitzar les jornades i en coordinar tot el treball dels educadors i educadores en educació de persones adultes a Catalunya des de la primera edició de les Trijornades en l'any 2000.

Grups de debat - formació:

Puntualment, s'organitzen grups de debat, xerrades, seminaris o cursos per a reflexionar sobre temes específics com a legislació, gestió dels centres, formació, materials didàctics i el paper de l'educació de persones adultes dins de la nostra societat i el paper dels/les educadors/es en la mateixa.