C/ Claramunt 4, local 2
08030 Barcelona
Tel. 93 315 29 69
E.mail a.e.p.a@suport.org

Revista Papers

La revista es l'element de difusió més important de l'AEPA, on persones relacionades amb l'educació d'adults, tant professionals com participants, col·laboren en l'elaboració d'aquesta revista pedagògica. Papers és l'única revista en llengua catalana editada des de la iniciativa social que tracta específicament sobre l'Educació permanent de persones adultes, unint una perspectiva teòrica amb les experiències pràctiques dels moviments educatius i socials d'adults. Ens animen a seguir treballant.

L'objectiu de l'edició de la revista es promoure i difondre una eina d'informació i debat en el camp de l'educació de persones adultes a totes les entitats, persones participants i serveis públics, optimitzant cada vegada més la qualitat dels seus continguts i objectius.

Actualment comptem amb una distribució permanent als diferents municipis de Barcelona, a les escoles d'adults de Catalunya i també a la resta de l'Estat. Així, Papers arriba a persones amb responsabilitats dins el món educatiu, tant a persones que actuen des de les diferents administracions, com des de la investigació o els centres i associacions.

Persones i institucions interessades en rebre la revista Papers d'Educació de persones adultes (3 números anuals): quota de 18€ anuals.

Darrers números Papers d'Educació de Persones Adultes